Menu

Regulamin

1. Strony transakcji

Stroną dokonującą sprzedaży, zwaną dalej Sprzedawcą, produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.sklepprostudio.pl jest Dział Sprzedaży Internetowej PROOFFICE z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 45, 81-754 Sopot, NIP 586-20-25-733, REGON 191967484
Stroną dokonującą zakupów, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronie internetowej www.sklepprostudio.pl w chwili składania zamówienia.
Produkty są fabrycznie nowe, pochodzą bezpośrednio z magazynu producenta, są objęte gwarancją producenta, a podane specyfikacje (opisy) pochodzą z materiałów udostępnianych przez producenta.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto - zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT.

3. Zamówienia

Składanie zamówień odbywa się poprzez odpowiednie wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sklepprostudio.pl
Każde zamówienie złożone przez Nabywcę musi być potwierdzone drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin.
Zamówienie jest anulowane w ciągu 5 dni roboczych w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Nabywcą a Sprzedawcą.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie na konto bankowe .

4. Płatności

Należne płatności realizowane są przelewem przed dostawą towaru na wskazane przez Sprzedającego konto na podstawie faktury pro-forma.
Numer konta Sprzedającego: Bank Millennium SA numer konta 77 1160 2202 0000 0000 3937 3367Faktura pro-forma zostaje wysłana Nabywcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

5. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia zależny jest od miejsca dostawy i możliwości spedycyjnych, dostępność oferowanych produktów w magazynach producenta jest natychmiastowa.
Termin dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych, za wyjątkiem produktów, nietypowych (na indywidualne zamówienie) które posiadają wydłużony termin realizacji.
O dacie dostawy Nabywca jest powiadamiany ok. 3 dni przed dostawą.

6. Transport

Dostawy na terenie Polski realizowane są w dni robocze poprzez spedycję Producenta.
Za dostawę na terenie Polski nie pobieramy opłat.
Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
Przy odbiorze towaru Nabywca ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu. Istnieje możliwość zamówienia usługi wniesienia lub montażu za dodatkową opłatą.

7. Gwarancja

Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

8. Reklamacje i zwroty

Reklamacje należy składać pisemnie (najlepiej z dołączonym zdjęciem) na adres działu reklamacji Sklepu Internetowego PROOFFICE sklep@sklepprostudio.pl Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii faktury VAT. Internetowy Sklep PROOFFICE zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się poinformować Klienta. Koszty spedycji w przypadku uznanych reklamacji ponosi Sklep Internetowy PROOFFICE
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i przewoźnika lub wpisania stosownej adnotacji do listu przewozowego. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom działu sprzedaży www.sklepprostudio.pl  i obecnemu przy dostawie kierowcy jako osobie odpowiedzialnej za transport.
Brak protokołu szkodowego lub adnotacji w liście przewozowym oznacza że dostarczony towar nie posiadał oznak uszkodzenia. W tym przypadku Klient traci prawo do reklamowania towaru, a odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona.
Zamówiony i dostarczony towar nie podlega wymianie i zwrotom.

9. Ochrona danych osobowych

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Internetowy Sklep PROOFFICE w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Internetowego Sklepu Meblowego korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Internetowego Sklepu Meblowego ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

10. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
Zawartość Sklepu Internetowego PROOFFICE www.sklepprostudio.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.